מיומנויות וכישורים מול תעודה: כך מתקבלים היום לעבודה

האם ניסיון, כישורים ומיומנויות עדיפים על ידע תאורטי?