סדנאות לארגונים

הקניית מיומנויות קריירה התואמת לצרכי וציפיות שוק תעסוקה דינמי ומתחדש. יצירת קריירה איכותית מותאמת אתגרים והזדמנויות בעולם העבודה במאה ה-21.

מיומנויות חשיבה

זיהוי ותרגול תהליכי חשיבה יצירתית, פיתוח חשיבה מסתעפת וביקורתית.

מסגולות בין תרבותית וחשיבה סתגלנית

עד כמה אנו פתוחים לשינויים? לתרבויות אחרות? כיצד חשיבה סתגלנית תסייע לנו להצליח בעולם החדש?

יוזמה ואחריותיות

התנסות בתהליכי קבלת החלטות, פיתוח מסוגלות, אחריות אישית ותגובתיות.