סדנאות לארגונים

הקניית מיומנויות קריירה התואמת לצרכי וציפיות שוק תעסוקה דינמי ומתחדש. יצירת קריירה איכותית מותאמת אתגרים והזדמנויות בעולם העבודה במאה ה-21.

היכרות עם עולם העבודה המשתנה

סקירת התמורות והשינויים שחלו בעולם התעסוקה עד ההווה.

גמישות וחדשנות בעולם התעסוקה

המשתתפים יתנסו בתרגול רעיונאות, חשיבה עיצובית, פתרון בעיות ואתגרים מרכבים

אינטליגנציה תעסוקתית

חשיבות האינטליגנציה הרגשית והחברתית, ותפיסתה ככלי מפתח להצלחה בעולם החדש.